2021

2021


1.Διευκόλυνση της συμμόρφωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τον GDPR και προώθηση  της προστασίας δεδομένων από τον σχεδιασμό σε προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ, Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


2.Διαβούλευση σχετικά με την πράσινη βίβλο για τη γήρανση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή


3.Διαβούλευση για την εκπαίδευση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή


4.Οδηγία 2020/1828 για τις αντιπροσωπευτικές αγωγές, Υπουργείο Ανάπτυξης  & Επενδύσεων Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή