2020


  1. Σχόλια και απόψεις αναφορικά με την Εθνική Στρατηγική για την διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους, Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους

  2. Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και λοιπές διατάξεις», Ελληνική Κυβέρνηση

  3. Σχέδιο νόμου για ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας, Ελληνική Κυβέρνηση

  4. Καταχρηστικές και προβληματικές πρακτικές από πλευράς των τραπεζών αναφορικά με την αναστολή δόσεων δανειοληπτών, Υπουργείο Οικονομικών και Ελληνική Ένωσης Τραπεζών

  5. Θέσεις της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας για το  Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, Υπουργείο Δικαιοσύνης Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

  6. Σχέδιο νόμου για ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας, Υπουργείο  Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υπουργό Επικρατείας, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κ. Φ. Κουρμούση

  7. Μείωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσηςΥπουργείο Οικονομικών

  8. Παροχή εξοπλισμού στους μαθητές γυμνασίων λυκείων για την τηλεκπαίδευση, Υπουργείο Παιδείας

  9. Ανάγκη αναστολής των διατάξεων του Ν. 4745/2020 που αφορούν την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του Ν. 3869/2010, Υπουργείο Δικαιοσύνης Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Ειδική Γραμματεία

  10. Ανάγκη μέτρων ανακούφισης των δανειοληπτών και οφειλετών που ανήκουν στις πληττόμενες κατηγορίες λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της, Υπουργείο Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους