«Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας»: Δίκτυο Εθελοντικών Τοπικών Ομάδων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η σύσταση των πενταμελών εθελοντικών τοπικών ομάδων του έργου Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας.

Πενήντα (50) Εθελοντές από Δέκα (10) Πόλεις της Ελλάδας ετοιμάζονται- οργανώνονται για να εξυπηρετήσουν και να υποστηρίξουν κάθε συμπολίτη τους άνω των 60 ετών στην ασφαλή χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, βελτιώνοντας άμεσα την ποιότητα διαβίωσής τους και συμβάλλοντας στην προστασία του εισοδήματος και της περιουσίας τους.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας θα παρουσιάσει τις Εθελοντικές Τοπικές Ομάδες και το πλαίσιο λειτουργίας τους.

Να θυμίσουμε πως το έργο, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, ξεκίνησε με τη μελέτη διερεύνησης αναγκών των επωφελούμενων, συνεχίστηκε την κατάρτιση 200 ατόμων στην ασφαλή χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τη σύσταση των εθελοντικών τοπικών ομάδων η οποία στελεχώθηκε από τους ίδιους τους καταρτιζόμενους.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το έργο, την πρόοδο και τα αποτελέσματα του μπορείτε να βρείτε στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα: https://eeke-seniors.gr/

Το έργο “Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr