Προβληματική η εικόνα του ηλεκτρονικού εμπορίου

Έρευνα της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος (ΕΕΚΕ) παρουσιάστηκε σήμερα στα γραφεία της ΓΣΕΕ, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας αλλά και τις παγίδες που κρύβονται για τους καταναλωτές με την αγορά προϊόντων από ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops). Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, τα προβλήματα δεν ήταν λίγα, ωστόσο, με τις προτροπές της ΕΕΚΕ υπήρξαν δείγματα συμμόρφωσης.

Στην έρευνα για την προστασία του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τη μεγαλύτερης εμβέλειας δειγματοληπτική έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν ως δείγμα 1.000 ηλεκτρονικά καταστήματα.

«Ελπίζουμε πως το έργο μας αυτό, προϊόν της διαρκούς αγωνίας μας για τη δημιουργία και διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ καταναλωτή και προμηθευτή, θα βρει αντίκρυσμα στο σύνολο της κοινωνίας και θα προσθέσει ένα μικρό λιθαράκι στη βελτίωση της προστασίας του καταναλωτή. Στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του καταναλωτή, παρέχοντας τη συνδρομή μας όπου χρειάζεται», ανέφερε η πρόεδρος της ΕΕΚΕ, Ιωάννα Καρανδινάκη.

Η έρευνα διενεργήθηκε σε δύο φάσεις από τις 25/2/2017 έως τις 30/5/2017 και διαπιστώθηκε ότι κατά κύριο λόγο τα e-shops είτε δεν πληροφορούσαν τον καταναλωτή για το δικαίωμα υπαναχώρησης που έχει από τον νόμο, είτε τον πληροφορούσαν ανεπαρκώς. Επίσης, δεν περιελάμβαναν όρους εξυπηρέτησης καταναλωτή σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος.

Σκοπός ήταν να διαπιστωθεί εάν τα ηλεκτρονικά καταστήματα πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις του Νόμου 2251/1994 περί Προστασίας του Καταναλωτή, ενώ η έρευνα διενεργήθηκε σε 10 διαφορετικές κατηγορίες όπως ένδυση-υπόδηση, κοσμήματα, βρεφικά είδη-παιχνίδια, βιβλιοπωλεία, φαρμακεία, ηλεκτρονικά είδη, έπιπλα-διακόσμηση, είδη άθλησης, ηλεκτρικές συσκευές, είδη υγιεινής-επισκευές. Όπως διαπιστώθηκε:

Τρία στα τέσσερα ηλεκτρονικά καταστήματα δεν πληρούσαν τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του καταναλωτή.

Ένα στα δύο ηλεκτρονικά καταστήματα δεν πληροφορούσαν τον καταναλωτή για το δικαίωμα υπαναχώρησης, το οποίο έχει εκ του νόμου, είτε παραλείποντας ολικά την αναφορά του, είτε παρέχοντας ενημέρωση η οποία δεν συμφωνούσε με όσα ορίζει ο νόμος.

Μόνο ένα στα δύο ηλεκτρονικά καταστήματα περιλάμβανε όρους αντιμετώπισης της κατάστασης σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, ενώ τα υπόλοιπα δεν διέθεταν τέτοιους όρους ή απέκλιναν σημαντικά από τις απαιτήσεις του νόμου.

Ειδικότερα:

Τα βρεφικά είδη-παιχνίδια και τα βιβλιοπωλεία, με 87 και 93 μη απολύτως εναρμονισμένες με τον νόμο ηλεκτρονικές επιχειρήσεις αντίστοιχα, είναι οι κατηγορίες που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις που χρήζουν βελτίωσης ή συμπλήρωσης των όρων τους.

Επτά στα δέκα καταστήματα της κατηγορίας ειδών άθλησης δεν πληροφορούσαν τον καταναλωτή για το δικαίωμα υπαναχώρησης που έχει από τον νόμο ή τον πληροφορούσαν ανεπαρκώς.

Έξι στα δέκα ηλεκτρονικά καταστήματα της κατηγορίας επίπλων-διακόσμησης δεν περιλάμβαναν όρους εξυπηρέτησης καταναλωτή σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή οι όροι τους περιόριζαν υπέρμετρα την ευθύνη του πωλητή.

H Ένωση ανέλαβε την πρωτοβουλία να επικοινωνήσει με τους προμηθευτές, μέσω γραπτών επιστολών, προτείνοντας τη συμπλήρωση παραλείψεων, τις οποίες παρατήρησε ή παροτρύνοντάς τους να προβούν σε σαφέστερη διατύπωση των όρων χρήσης συναλλαγών, όπου αυτό θεώρησε ότι θα ήταν χρήσιμο.

Μετά τις προτροπές της ΕΕΚΕ διαπιστώθηκε ότι από τα 772 μη συμμορφούμενα με τις απαιτήσεις του νόμου ηλεκτρονικά καταστήματα, τα 282 ανταποκρίθηκαν θετικά, πραγματοποιώντας τις αλλαγές οι οποίες προτάθηκαν από την Ένωση, ενώ οι υπόλοιπες 490 δεν προέβησαν σε καμία αλλαγή ή συμπλήρωση των όρων τους.

Το ποσοστό των σύμφωνων με τον νόμο ηλεκτρονικών καταστημάτων άγγιξε το 51% αντί του 23% που αρχικά εντοπίστηκαν. Δηλαδή, από τις 228 σύμφωνες με τον νόμο επιχειρήσεις, πλέον, μετά την προτροπή της ΕΕΚΕ να προβούν στις προτεινόμενες βελτιώσεις, σήμερα ο αριθμός ανέρχεται σε 510 από το συνολικό δείγμα των 1.000.

Η κ. Καρανδινάκη επισήμανε ότι η έρευνα έγινε κατόπιν παραπόνων και καταγγελιών των καταναλωτών, οι οποίοι νιώθουν εντελώς απροστάτευτοι.

Στην παρουσίαση παραβρέθηκε και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, ο οποίος εξήρε την προσπάθεια της ΕΕΚΕ και δήλωσε περήφανος γι’ αυτήν, καθώς ανέφερε ότι έγινε με πολύ πενιχρά μέσα.