Προστασία από δάνεια και οφειλές σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία

«Η άμυνα νοικοκυριών, ελεύθερων επαγγελματιών και μικρεμπόρων απέναντι στους πλειστηριασμούς ακινήτων για τραπεζικά δάνεια και οφειλές στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία (δυνατότητες ρύθμισης και διαγραφής χρεών)» ήταν το αντικείμενο ημερίδας που συνδιοργάνωσαν χθες το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας και το τοπικό παράρτημα της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο οικονομολόγος Παναγιώτης Καλόφωνος, επιστημονικός συνεργάτης της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ο οποίος παρουσίασε τις δυνατότητες που δίνει στους οφειλέτες ο νόμος 3869/10 «Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων και άλλες διατάξεις» και στατιστικά στοιχεία από την διαχείριση σχετικών υποθέσεων, αναφέρθηκε στο πώς και σε ποιες περιπτώσεις προστατεύονται οι τραπεζικές καταθέσεις, ενώ υπήρξε εκτενής αναφορά στη διάσωση της κύριας κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.