ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Κ.Ε.

Αγαπητά Μέλη της Ε.Ε.Κ.Ε., 

Καλείσθε στην διεξαγωγή της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Ε.Κ.Ε., η οποία θα λάβει χώρα 15/07/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στην Αθήνα, στα γραφεία της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, στην Αθήνα, οδός Ιουλιανού 28, (6ος όροφος) όπου θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων: 

  1. Σύγκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης με θέματα ημερήσιας διάταξης:
  2. Σύγκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

α. Έκθεση και ανάπτυξη εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου των δράσεων και εν γένει δραστηριοτήτων της ΕΕΚΕ (διοικητικός απολογισμός) χρονικής περιόδου από 01/01/2019έως 31/12/2019.

β. Έκθεση και ανάπτυξη εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου από κοινού με τον Ταμία της ΕΕΚΕ της οικονομικής διαχείρισης της ΕΕΚΕ (οικονομικός απολογισμός) χρονικής περιόδου από 01/01/2019 έως 31/12/2019.

γ. Υποβολή εκ μέρους της Ελεγκτικής Επιτροπής πλήρους Εκθέσεως για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης.

δ. Έγκριση από την Γενική Συνέλευση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού της χρονικής περιόδου από 01/01/2019 έως 31/12/2019.

ε. Παρουσίαση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του προγράμματος δραστηριοτήτων για το τρέχον έτος του 2019 καθώς και του προϋπολογισμού του έτους 2019.

στ. Έγκριση εκ μέρους της Γενική Συνέλευσης του προγράμματος δραστηριοτήτων για το τρέχον έτος του 2020 καθώς και του προϋπολογισμού του έτους 2020.

ζ. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών με σκοπό την ανάδειξη τακτικών οργάνων διοίκησης της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. 

Ταυτόχρονα, καλείσθε, όσοι από εσάς δεν έχετε τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις σας απέναντι στην ΕΕΚΕ, να μεριμνήσετε εγκαίρως προς τούτο το αργότερο μέχρι την έναρξη της διαδικασίας της Γενικής Συνέλευσης, με την υπόμνηση ότι όσα από τα μέλη τελούν σε κατάσταση ταμειακής αταξίας, δεν δύνανται εκ του Καταστατικού της ΕΕΚΕ να μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    

 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗ                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ