Προς όλα τα μέλη της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Σας κάνουμε γνωστό ότι οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της νέας Διοίκησης και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας θα πραγματοποιηθούν στις 15/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. στην Αθήνα, στα γραφεία της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, οδός Ιουλιανού 28, 6ος όροφος.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα όργανα αυτά να υποβάλουν στην Εφορευτική Επιτροπή αίτηση υποψηφιότητας κάθε μέρα έως και τις 13/07/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρες 9.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. στα γραφεία της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας οδός Ιουλιανού, αριθμ. 28, 6ος όροφος.

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι, η ψηφοφορία θα γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή της κάρτας μέλους.

Σας καλούμε να πάρετε μέρος στις αρχαιρεσίες της 15ης Ιουλίου 2020 για να δώσουμε με την καθολική μας συμμετοχή στη νέα Διοίκηση τη δύναμη που χρειάζεται για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσής μας στην κρίσιμη συγκυρία που διανύουμε.

 

Η Εφορευτική Επιτροπή

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΙΖΑΣ

    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΙΝΑΣΑΣ