ΠΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ;

Το έργο BIOnTOP στοχεύει στην ανάπτυξη νέων, ανταγωνιστικών, χαμηλού κόστους, λύσεων ανακυκλώσιμων συσκευασιών.

Αυτή η έρευνα στοχεύει στην αξιολόγηση της αντίληψης των καταναλωτών για προϊόντα βιολογικής προέλευσης. Τα δεδομένα θα συλλεχθούν ανώνυμα και θα αναλυθούν από την MC προκειμένου να σχεδιαστεί ένα σύνολο συστάσεων, σχετικά με τον τρόπο αύξησης ενάρετης συμπεριφοράς των καταναλωτών και προώθησης της γνώσης σχετικά με τα βιοπλαστικά υλικά, οι οποίες θα προωθηθούν σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο BIOnTOP κάντε κλικ εδώ

Κάντε κλικ εδώ για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο

 

This project has received funding from the Bio Based Industries Joint Undertaking under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 837761