Ποια είναι τα δικαιώματα όσων πετούν με αεροπλάνο

Οι βασικές συμβουλές και η διαδικασία για την αποζημίωση

Το αεροπλάνο θεωρείται το πιο ασφαλές και γρήγορο μεταφορικό μέσο στο σύγχρονο κόσμο. Όμως σε κάποιες όμως περιπτώσεις οι επιβάτες αερογραμμών έρχονται αντιμέτωποι μεταξύ άλλων, με ματαίωση ή καθυστέρηση πτήσης από τις αεροπορικές εταιρείες.

Τι μπορούν να κάνουν σε τέτοιες περιπτώσεις; Μάθετε ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν σας παρουσιαστούν οι παραπάνω καταστάσεις και όχι μόνο.

Απάντηση σε αυτό δίνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας:

Κατά τις αεροπορικές μας μετακινήσεις, θα πρέπει να έχουμε εγκαίρως ενημερωθεί για την ταυτότητα του αερομεταφορέα που θα χρησιμοποιήσουμε. Αερομεταφορείς που κρίνονται μη ασφαλείς, τίθενται υπό απαγόρευση ή περιορισμό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρνηση επιβίβασης

Στην περίπτωση που η αεροπορική εταιρεία αρνηθεί την επιβίβασή μας στο αεροσκάφος, λόγω υπεράριθμων επιβατών ή για λόγους ασφαλείας (υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε κάνει εγκαίρως έλεγχο του εισιτηρίου, η αεροπορική εταιρεία ανήκει σε χώρα της Ε.Ε. και η πτήση πραγματοποιείται από ή προς χώρα της Ε.Ε.), η εταιρεία οφείλει να μας καταβάλει αποζημίωση, η οποία κυμαίνεται από 250 ευρώ έως 600 ευρώ.

Παράλληλα, πρέπει να μας παρέχει δωρεάν γεύματα και αναψυκτικά και να μας εξασφαλίζει διανυκτέρευση (όταν είναι αναγκαίο) και μεταφορά στον τόπο διαμονής μας.

Ματαίωση πτήσης

Σε περίπτωση ματαίωσης της πτήσης μας, δικαιούμαστε την ίδια αποζημίωση που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, εκτός εάν:

  1. έχουμε ενημερωθεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν την ημερομηνία αναχώρησής μας, ή
  2. έχουμε ενημερωθεί μία ή δύο εβδομάδες νωρίτερα, η εταιρεία μας έχει προσφέρει μια εναλλακτική πτήση, η οποία δεν θα αναχωρεί πάνω από δύο ώρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησής μας και θα φτάνει στον προορισμό μας σε λιγότερο από τέσσερις ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξής μας, ή
  3. ενημερωθούμε για τη ματαίωση μία εβδομάδα νωρίτερα και η εταιρεία μας προτείνει εναλλακτική πτήση, η οποία αναχωρεί το πολύ μία ώρα αργότερα από την αρχικά προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και φτάνει το πολύ δύο ώρες αργότερα από την αρχικά προγραμματισμένη ώρα άφιξης. Επίσης, η εταιρεία οφείλει να μας εξηγήσει τους λόγους ματαίωσης της πτήσης και αν αυτή έχει προκληθεί από έκτακτες συνθήκες ανωτέρας βίας (απεργία εργαζομένων, δυσμενείς καιρικές συνθήκες), τότε η εταιρεία έχει το δικαίωμα να μην προβεί στην αποζημίωσή μας.

Καθυστέρηση πτήσης

Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις καθυστέρησης πτήσης:

  1. δύο και άνω ωρών για όλες τις πτήσεις έως 1.500 χλμ.,
  2. τριών και άνω ωρών για πτήσεις μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε. άνω των 1.500 χλμ. και
  3. τεσσάρων και άνω ωρών για πτήσεις που δεν εμπίπτουν στις δύο προηγούμενες κατηγορίες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αεροπορική εταιρεία οφείλει να προβεί σε κάλυψη της διατροφής μας, ανάλογα με το χρόνο αναμονής μας και σε περίπτωση που η αναμονή διαρκέσει πάνω από ένα 24ωρο, η εταιρεία οφείλει να καλύψει τη διανυκτέρευσή μας σε ξενοδοχείο αλλά και τη μεταφορά μας από τον αερολιμένα προς το κατάλυμα. Επίσης, η αεροπορική εταιρεία, δεσμεύεται να μας δώσει μια γραπτή δήλωση με τα δικαιώματά μας ως επιβάτη.

Αν φθάσετε στον τελικό προορισμό σας με καθυστέρηση 3 ή περισσότερων ωρών, δικαιούστε αποζημίωση, ανάλογη με την αποζημίωση στην περίπτωση ματαίωσης, αν η καθυστέρηση δεν προκλήθηκε εξαιτίας έκτακτων περιστάσεων που δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν.

Όταν η καθυστέρηση φτάνει ή ξεπερνά τις πέντε ώρες, δικαιούμαστε να ζητήσουμε την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου, μόνο στην περίπτωση όμως που αποφασίσουμε ότι δεν θέλουμε να πετάξουμε έστω και καθυστερημένα.

Δικαίωμα αποζημίωσης για άλλους λόγους

Η αεροπορική εταιρεία, οφείλει να καταβάλλει αποζημίωση λόγω φθοράς, απώλειας, καταστροφής αποσκευών ή καθυστέρησης στην άφιξή τους στον τόπο προορισμού, καθώς και στις περιπτώσεις τραυματισμού ή θανάτου. Σε περίπτωση καθυστέρησης των αποσκευών κατά την άφιξη, με την παρέλευση 21 ημερών, αυτές θεωρούνται χαμένες και δικαιούμαστε να υποβάλουμε δήλωση απώλειας.

Δικαίωμα επιβατών με μειωμένη κινητικότητα

Οι επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν δωρεάν βοήθεια επί του αεροσκάφους, αλλά και στα αεροδρόμια, ώστε να μπορούν να ταξιδεύουν το ίδιο εύκολα με όλους τους άλλους. Στις περιπτώσεις επιβατών με μειωμένη κινητικότητα, η αεροπορική εταιρεία, πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες αυτών, τουλάχιστον 48 ώρες πριν.

Σε περίπτωση άρνησης κράτησης ή επιβίβασης, η εταιρεία υποχρεούται εντός 5 εργάσιμων ημερών, να ενημερώσει γραπτώς για τους λόγους αυτής της άρνησης.