Πέτυχαν σούπερ …ρύθμιση κι έσωσαν την περιουσία τους!

Οικογένεια πέτυχε ευνοϊκή ρύθμιση για χρέη προς τράπεζες.

Στο παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, απευθύνθηκε οικογένεια οφειλετών (έγγαμο ζεύγος και ένα τέκνο), με διάφορες τραπεζικές οφειλές προς τρεις διαφορετικές τράπεζες και συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των 76.687,86 Ευρώ, αγροτική περιουσία πολλών στρεμμάτων και μία κύρια κατοικία.

Οι οφειλέτες, με την συνδρομή των Νομικών Συμβούλων του Παραρτήματος πέτυχαν, σε πρώτο βαθμό, την έκδοση οριστικής απόφασης, δια της οποίας εντάχθηκαν στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε, την προστασία και της κύριας κατοικίας και της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας, υπό τον όρο της κοινής μηνιαίας καταβολής για το ζευγάρι και το τέκνο, ύψους συνολικά 250 Ευρώ (/μήνα) επί μία πενταετία για την αποπληρωμή του χρέους.

Σχετικά δε, με την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό που θα καταβάλλει το τέκνο και ιδιοκτήτης της κύριας κατοικίας, μετά το πέρας της πρώτης πενταετίας, ανέρχεται στα 138,83 Ευρώ/μήνα επί μία εικοσαετία.