Παρέμβαση της ΕΕΚΕ για τον Διακανονισμό Οφειλών των Καταναλωτών προς τον ΟΤΕ

073

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ύστερα από πληθώρα παραπόνων και διαμαρτυριών από οικιακούς καταναλωτές παρεχόμενων προγραμμάτων σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ για φραγή εξερχομένων κλήσεων στην περίπτωση ανεξόφλητων λογαριασμών, οι οποίοι μάλιστα είναι μικρής αξίας, παρενέβη με επιστολή της προς τον ΟΤΕ, καλώντας την εταιρεία να λαμβάνει υπόψη την οικονομική δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές και να προβαίνει σε διακανονισμούς ανεξόφλητων λογαριασμών χωρίς να υπάρχει διακοπή της παροχής.