Παραλαβή ελαττωματικών προϊόντων: Πότε μπορούν να ζητήσουν έκπτωση οι καταναλωτές

Ελαττωματικά προϊόντα αφορούν στην πλειοψηφία τους οι καταγγελίες των καταναλωτών σύμφωνα με την Ενωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΚΚΕ), η οποία εφιστά την προσοχή και ενημερώνει σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν σε τέτοια περίπτωση.

Μέχρι  σήμερα, η Ενωση έχει διαχειριστεί πληθώρα καταγγελιών που αφορούν τον τομέα Προϊόντα-Υπηρεσίες. Η συντριπτική πλειοψηφία των καταγγελιών αυτής της κατηγορίας, αφορούν ελαττωματικά προϊόντα, αγγίζοντας το εντυπωσιακό ποσοστό του 62,8% του συνόλου των καταγγελιών της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Μάλιστα αναφέρει συγκεκριμένο περιστατικό που διαχειρίστηκε πρόσφατα, σύμφωνα με το οποίο καταναλωτής παρήγγειλε έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής, συνολικής αξίας 518€ . Κατά την παραλαβή τους, ήταν στη δυσάρεστη θέση να συνειδητοποιήσει ότι η εταιρεία δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της όπως θα έπρεπε.

Συγκεκριμένα:

  • Απέστειλε τα προϊόντα σε διάστημα 2 μηνών, ενώ είχε συμφωνηθεί  η  παραλαβή τους εντός 25 ημερών.
  • Κάποια από τα προϊόντα ήταν ελαττωματικά, καθώς είχαν φθορές ή παρουσίαζαν προβλήματα κατά τη λειτουργία τους. Η εταιρεία, δεν πρότεινε επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, αλλά ούτε και κανενός άλλου είδους αποκατάσταση της ζημίας που είχε υποστεί ο καταναλωτής.
  • Κάποια από τα προϊόντα, εκτός του ότι ήταν ελαττωματικά, ήταν και διαφορετικά από αυτά που είχαν παραγγελθεί. Η εταιρεία διαπίστωσε την ασυμφωνία των προϊόντων με αυτά που αναγράφονταν στο δελτίο παραγγελίας, χωρίς όμως να προτείνει και πάλι κάποια λύση για την επανόρθωση του λάθους της.

Ο καταναλωτής, απευθύνθηκε άμεσα στην Ένωση, ζητώντας την παρέμβαση της. Με τη διαμεσολάβησή μας, η εταιρεία δέχθηκε να αντικαταστήσει όλα τα προϊόντα τα οποία ήταν ελαττωματικά ή λανθασμένα,  χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση ή άλλη υποχρέωση από πλευράς του καταναλωτή.

Τα δικαιώματα του καταναλωτή

Η Ενωση ενημερώνει τους καταναλωτές, σχετικά με τα δικαιώματα τους σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, ώστε να μην αισθάνονται απροστάτευτοι και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους όταν χρειάζεται. Σε περίπτωση που γίνει αγορά ελαττωματικών προϊόντων οι καταναλωτές έχουν εναλλακτικά, τα παρακάτω  δικαιώματα:

  • Να απαιτήσουν χωρίς επιβάρυνση, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο.
  • Να ζητήσουν μείωση του τιμήματος.
  • Να υπαναχωρήσουν από τη σύμβαση.