Παγκόσμια Ημέρα Braille

Στις 4 Ιανουαρίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Braille, προς τιμήν του Λουδοβίκου Μπράιγ, του εφευρέτη της γραφής Braille, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1809. To αλφάβητο που έφτιαξε ο Braille ήταν μια αντικατάσταση του γραμματικού αλφάβητου με ανάγλυφες στιγμές, που με διάφορους συνδυασμούς αποδίδουν ένα κείμενο με σκοπό την ανάγνωσή του από τυφλά άτομα.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, είναι ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένη σε θέματα υποστήριξης των ΑμεΑ, ένταξής τους και ισότητας ευκαιριών σε όλους τους τομείς

To άρθρο 65 του Ν. 4488/2017, αναγνωρίζει την ελληνική γραφή Braille ως τρόπο γραφής των Ελλήνων τυφλών πολιτών και θεσπίζει την υποχρέωση του κράτους να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προώθησή της και την κάλυψη όλων των αναγκών επικοινωνίας των ως άνω πολιτών.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την ΥΑ/91354/17 του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθιερώνουν την υποχρέωση τήρησης καταλόγου σε μορφή Βraille από τα καταστήματα εστίασης, επί ποινή αυστηρών προστίμων, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην πληροφόρηση και διευκολύνοντας τις συναλλαγές τους.

Επιπλέον, η νομοθεσία κατοχυρώνει το δικαίωμα των τυφλών ατόμων, να συνοδεύονται από ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο βοήθειας, σε όλες τις εγκαταστάσεις, ιδιωτικές ή δημόσιες και στα μέσα μεταφοράς. Οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

Τα παραπάνω, υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης που αφορά την κατοχή ζώων.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, στην προσπάθειά της να συμβάλει στη διάχυση της πληροφόρησης σε ευάλωτες ομάδες πολιτών, έλαβε μέσα στο προηγούμενο έτος τα ακόλουθα μέτρα:

  1. Πρόσθετες λειτουργίες στην ιστοσελίδα της ΕΕΚΕ για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ με βάση το πρότυπο WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) σύμφωνα με το διεθνή φορέα W.A.I. και αφορούν την προσθήκη της μπάρας «Ευκλείδης» καθώς επίσης και την εγκατάσταση υπηρεσίας μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
  2. Μετατροπή έκδοσης «Το Αλφαβητάρι του Καταναλωτή» και «Οδηγός Ταξιδιωτών» σε μορφή Braille με τη δωρεάν διάθεση 6 τόμων στις εξής βιβλιοθήκες: Δανειστική Βιβλιοθήκη Ομιλούντων Βιβλίων του Φάρου Τυφλών, στη Βιβλιοθήκη του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
  3. Μετατροπή έκδοσης «Το Αλφαβητάρι του Καταναλωτή» και «Οδηγός Ταξιδιωτών» σε ηχογραφημένο βιβλίο ηλεκτρονικής μορφή (CD,DVD,USB)
  4. Τοποθέτηση ειδικής σήμανσης (Κώδικας Braille) στην είσοδο του κτιρίου και στην κεντρική πόρτα της ΕΕΚΕ.

Ευχόμαστε να γινόμαστε μάρτυρες ολοένα και περισσότερων προβλέψεων και ενεργειών από την πλευρά της πολιτείας, που έχουν στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των συμπολιτών μας, ώστε να επιτευχθεί στο εγγύς μέλλον η εξάλειψη κάθε μορφής ανισότητας, σε οποιοδήποτε τομέα, με όποια προέκταση αυτή λαμβάνει εντός της κοινωνίας.