ΤΑΞΙ

Κατά τη μετακίνησή μας με ταξί, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τόσο ο ιδιοκτήτης του ταξί όσο και ο οδηγός, έχουν κάποιες υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα:

Ο οδηγός ταξί, έχει την υποχρέωση να:

 • έχει τις πινακίδες με τις επιγραφές ΕΛΕΥΘΕΡΟ και ΤΑΞΙ (ή ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ) σβηστές, όταν το αυτοκίνητο είναι μισθωμένο και φωτεινές, όταν δεν είναι μισθωμένο, κατά τη διάρκεια της νύχτας,
 • θέτει σε λειτουργία το ταξίμετρο αμέσως μόλις επιβιβαστούμε,
 • συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις μας, ως προς τη διαδρομή και τον προορισμό,
 • διακόπτει τη λειτουργία του ταξίμετρου, όταν σταματά για λόγους, για τους οποίους ευθύνεται ο ίδιος,
 • μην επιβιβάζει άλλο άτομο ενώ μας μεταφέρει στον προορισμό μας (πολλαπλή μίσθωση),
 • μην κάνει επιλογή επιβατών,
 • πραγματοποιεί μίσθωση υποχρεωτικά, σύμφωνα με την σειρά αναμονής αυτοκινήτων και επιβατών, όταν τοταξί βρίσκεται σε ειδικά επιλεγμένο χώρο (πιάτσα),
 • επιβιβάζει κατά προτεραιότητα τυφλούς, ανάπηρους επιβάτες ή έγκυες, αν υπάρχουν μεταξύ των αναμενόντων επιβατών,
 • είναι ευπρεπής στην εμφάνιση και τη συμπεριφορά,
 • τοποθετεί τις αποσκευές μας από το πεζοδρόμιο στο όχημα και το αντίστροφο,
 • εκδίδει νόμιμο παραστατικό (απόδειξη).

Ο ιδιοκτήτης ταξί, έχει την υποχρέωση να:

 • διατηρεί το όχημά του σε άριστη κατάσταση από τεχνικής πλευράς,
 • αναρτά σε εμφανές μέρος του οχήματος τα στοιχεία του οδηγού, καθώς και τα στοιχεία του αυτοκινήτου, τα τιμολόγια που ισχύουν, σε ελληνική και αγγλική γλώσσα και την ειδική άδεια του οδηγού,
 • διαθέτει ταξίμετρο σε εμφανές σημείο του οχήματος,
 • ελέγχει την ακριβή λειτουργία του ταξίμετρου και μεριμνά αμέσως για την επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης,
 • διατηρεί καθαρό το όχημά του τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Το τιμολόγιο των αυτοκινήτων ταξί περιλαμβάνει τα εξής:

 • το δικαίωμα εκκίνησης – σημαία (ευρώ ανά μίσθωση),
 • το κόμιστρο διαδρομής (ευρώ ανά χιλιόμετρο),
 • την αποζημίωση αναμονής,
 • την ελάχιστη αποζημίωση,
 • ειδικές επιβαρύνσεις (για μεταφερόμενα αντικείμενα, ειδικό τέλος νυκτερινής εξυπηρέτησης, ειδικό τέλος εκκίνησης από σταθμούς).