ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Αν έχουμε λάβει τραπεζική χρηματοδότηση για τις υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής ή αδυνατίσματος (με χορήγηση δανείου ή έκδοση πιστωτικής κάρτας), οφείλουμε στην περίπτωση υπαναχώρησής μας από τη σύμβαση ή καταγγελίας της, να υποβάλουμε στην τράπεζα γραπτή δήλωση καταγγελίας της σύμβασης πίστωσης.

Οι μονάδες αδυνατίσματος και τα γυμναστήρια, υποχρεούνται να ενημερώσουν σχετικά τον τρίτο (τράπεζα), προκειμένου αυτός να προχωρήσει στην διακοπή περαιτέρω πληρωμών για το μέρος του προγράμματος του οποίου δεν πρόκειται να γίνει χρήση λόγω της υπαναχώρησης ή καταγγελίας της σύμβασης.

Στην περίπτωση που το κέντρο αισθητικής ή αδυνατίσματος πτωχεύσει ή παύσει τις εργασίες του για οποιοδήποτε λόγο, η τράπεζα που έχει χρηματοδοτήσει το πρόγραμμά μας, δικαιούται να μας ζητήσει το αντίτιμο μόνο των υπηρεσιών που έχουν ήδη παρασχεθεί και μόνο μέχρι το χρόνο που υπήρχε η δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών αυτών