ΣΥΣΤΗΜΑ PEGI

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Το Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια (http:// www.pegi.info/gr/index/), επιμελήθηκε και δημιούργησε το σύστημα PEGI σύμφωνα με το οποίο η διανομή και πώληση ηλεκτρονικών παιχνιδιών θα χαρακτηρίζεται με αυτό. Η κύρια μέριμνα αυτού του συστήματος είναι να μπορούν τα παιδιά και οι γονείς παράλληλα, να επιλέγουν παιχνίδια με βάση την ηλικιακή τους κατανομή ανάλογα πάντα με το περιεχόμενο κάθε παιχνιδιού τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες.

Το σύστημα PEGI ορίζει 5 ηλικιακές διαβαθμίσεις για να αναγνωρίζεται σε πιο ηλικιακό κοινό απευθύνεται η ταινία, το ηλεκτρονικό παιχνίδι και ανάλογα με το περιεχόμενο τους:

3+, 7+, 12+, 16+, 18+ και οι οποίες θα πρέπει να αναγράφονται εμφανώς στη μπροστινή ή πίσω όψη της συσκευασίας του παιχνιδιού.

Ταυτόχρονα, η επιλογή των ηλικιακών διαβαθμίσεων, αιτιολογείται με τα εικονίδια που εμφανίζονται στην πίσω όψη της συσκευασίας, και αναφέρουν το περιεχόμενο κάθε ταινίας ή παιχνιδιού. Με απλά λόγια, θα μπορεί ο καταναλωτής προτού αγοράσει το παιχνίδι να εντοπίσει αν αυτό περιέχει σκηνές βίας, ρατσισμού, φόβου, ναρκωτικών κ.ά. Προσοχή όμως, καθώς μπορεί να συναντήσουμε παιχνίδια με παραπάνω από ένα χαρακτηρισμό. Συγκεκριμένα:

 

περιεχόμενο

με χυδαία γλώσσα

   

περιεχόμενο με τζόγο

 
 

περιεχόμενο με διακρίσεις

   

περιεχόμενο με σεξ

 
 

περιεχόμενο με ναρκωτικά

   

περιεχόμενο με βία

 
 

περιεχόμενο με φόβο

  περιεχόμενο   με δυνατότητα   χρήσης