ΤΕΛΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ROAMING

Η υπηρεσία διεθνούς περιαγωγής (roaming), μας παρέχει ουσιαστικά τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνό μας, όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό. Για να εξασφαλιστεί αυτή η δυνατότητα, η εταιρεία μας συνάπτει συμφωνίες, με αντίστοιχες εταιρείες του εξωτερικού. Η εταιρεία του εξωτερικού που παρέχει την υπηρεσία περιαγωγής, χρεώνει σε επίπεδο χονδρικής την εταιρεία μας, η οποία στη συνέχεια, μετακυλίει σε μας το κόστος αυτό, χρεώνοντας μας για τις υπηρεσίες περιαγωγής, επιβάλλοντας τέλη περιαγωγής κατά τη χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και Internet.

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Ε.Ε. για μείωση των τελών περιαγωγής μεταξύ των κρατών μελών, από τις 15/06/2017, απαγορεύεται η εφαρμογή επιπλέον χρεώσεων περιαγωγής για κλήσεις, SMS και χρήση Διαδικτύου στο εξωτερικό, εντός της Ε.Ε. Συνεπώς, όταν ταξιδεύουμε από ένα κράτος μέλος σε άλλο, θα χρεωνόμαστε όπως ακριβώς στη χώρα διαμονής μας. Ειδικά για τις εξερχόμενες κλήσεις, θα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος χρέωσης των κλήσεων προς άλλες εταιρείες κινητής/σταθερής τηλεφωνίας της χώρας προέλευσής μας. Εκτός από τον ανωτέρω τρόπο χρέωσης, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας μπορεί να διαθέτουν κάποια εναλλακτικά προγράμματα διεθνούς περιαγωγής, με διαφορετικούς όρους χρήσης και χρέωσης.

Στις χώρες εκτός Ε.Ε., οι χρεώσεις για τη χρήση της υπηρεσίας διεθνούς περιαγωγής, δεν υπόκεινται σε κάποια ρύθμιση, συνεπώς το ύψος τους προσδιορίζεται από την εμπορική πολιτική κάθε εταιρείας κινητής τηλεφωνίας.

Κατά την άφιξη μας σε ένα κράτος μέλος, λαμβάνουμε σύντομο ενημερωτικό μήνυμα από την εταιρεία μας, με πληροφορίες σχετικά με:

  • τις χρεώσεις που ισχύουν, και
  • έναν τηλεφωνικό αριθμό όπου μπορούμε να καλούμε χωρίς χρέωση, προκειμένου να ζητήσουμε επιπρόσθετες πληροφορίες.

Ακόμη και όταν ταξιδεύουμε σε χώρες εκτός της Ε.Ε., θα λαμβάνουμε ενημερωτικό μήνυμα, σχετικό με τις χρεώσεις.