ΠλΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

Ο πληθωρισμός είναι ο ρυθμός μεταβολής που προκύπτει, σε μηνιαία ή ετήσια βάση, από τη σύγκριση των τιμών του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή μεταξύ δύο διαφορετικών χρονικών σημείων (μηνών ή ετών).

Ο πληθωρισμός αναφέρεται στη μεταβολή των τιμών καταναλωτή και εκφράζεται κυρίως ως ποσοστό. Με την έννοια του πληθωρισμού, ποσοστικοποιείται το φαινόμενο που εμφανίζεται όταν με τις τρέχουσες τιμές οι δυνητικοί αγοραστές χρειάζονται να αγοράσουν περισσότερες ποσότητες για να καλύψουν τις ίδιες ανάγκες.