ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΙ

Η χρήση κοτσαδόρων στα οχήματα διέπεται από την Οδηγία 94/20 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 1994 «Για τις διατάξεις μηχανικής ζεύξης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και για την προσάρτησή τους στα οχήματα αυτά. Η Οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το ΦΕΚ 910/6.11.1995.

Η χρήση κοτσαδόρων επιτρέπεται, όταν αυτοί έχουν έγκριση τύπου. Ένας κοτσαδόρος έχει έγκριση τύπου, εάν στο ταμπελάκι του διακρίνεται ένα ορθογώνιο που περιέχει το “e”, τον κωδικό του κράτους που εξέδωσε την έγκριση, τα ψηφία 00 και τον αριθμό που έχει λάβει η έγκριση τύπου. Το ίδιο ταμπελάκι πρέπει να αναγράφει την κατηγορία του κοτσαδόρου (A-50X), καθώς και έναν αριθμό της δύναμης D-value.

Το σημείο που στηρίζεται ένας κοτσαδόρος επάνω στο όχημα πρέπει να έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή του οχήματος.

Η αφαίρεση του κοτσαδόρου, όταν η μπίλια του καθιστά δυσδιάκριτη την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος, πρέπει να γίνεται με το χέρι και όχι με ειδικά εργαλεία. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί άλλος κοτσαδόρος επάνω στο όχημα.