ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΙ

Η χρήση κοτσαδόρων επιτρέπεται, βάσει κοινοτικής Οδηγίας, όταν αυτοί έχουν έγκριση τύπου. Ένας κοτσαδόρος έχει έγκριση τύπου, εάν στο ταμπελάκι του διακρίνεται ένα ορθογώνιο που περιέχει το “e”, τον κωδικό του κράτους που εξέδωσε την έγκριση, τα ψηφία 00 και τον αριθμό που έχει λάβει η έγκριση τύπου. Το ίδιο ταμπελάκι πρέπει να αναγράφει την κατηγορία του κοτσαδόρου καθώς και έναν αριθμό της δύναμης D-value. Το σημείο που στηρίζεται ένας κοτσαδόρος επάνω στο όχημα, πρέπει να έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή του οχήματος.

Αν τοποθετήσουμε κοτσαδόρο στο όχημά μας, θα πρέπει να το δηλώσουμε στην ασφαλιστική μας εταιρία. Σε περίπτωση ατυχήματος, η ασφαλιστική μας εταιρεία ενδέχεται να μην μας καλύψει, αν δεν έχει προηγουμένως ενημερωθεί για την ύπαρξη του κοτσαδόρου. Επίσης, ενδέχεται να μην μας καλύψει και αν δεν έχει εκδοθεί το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης από το υπουργείο συγκοινωνιών για το όχημά μας.

ΕΛΞΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, απαγορεύεται η έλξη ρυμουλκούμενου από το όχημά μας, χωρίς να μας έχει χορηγηθεί το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης (άδεια ρυμούλκησης) από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών.
Επίσης σύμφωνα με τον ΚΟΚ απαιτείται δίπλωμα κατηγορίας Β+Ε για τα σύνολα συζευγμένων οχημάτων, που αποτελούνται από ρυμουλκό όχημα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο, όταν το μέγιστό επιτρεπόμενο βάρος του συνόλου υπερβαίνει τα 3.500 χλγ. ή το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του ρυμουλκούμενου, υπερβαίνει το βάρος του έλκοντος οχήματος κενού.

Η ύπαρξη κοτσαδόρου, επιτρέπεται ακόμα και εάν το όχημα δεν ρυμουλκεί, εφόσον διακρίνεται η πινακίδα κυκλοφορίας, δεν προεξέχει με τρόπο που καθίσταται επικίνδυνο για τα άλλα οχήματα και εφόσον το όχημα είναι εφοδιασμένο με το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης.

ά μας.