Ε-BANKING

Τι πρέπει να προσέχουμε όταν χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες του e-banking;

Οι κωδικοί που θα επιλέξουμε για τις τραπεζικές συναλλα- γές μας μέσω του διαδικτύου, πρέπει να είναι προσωπικοί και να αποφεύγεται κοινοποίηση τους στο

περιβάλλον μας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην επιλογή των κωδικών αφού δεν είναι ασφαλές να χρησιμοποιήσουμε αριθμούς σταθερών και κινητών τηλεφώνων, ή ακόμα και ημερομηνίες γέννησης.

Προτείνεται η τακτική αλλαγή των κωδικών του e-banking και η απομνημόνευσή τους. Δεν είναι ασφαλές να τους καταχωρούμε σε ατζέντες. Στην περίπτωση που λάβουμε κάποιο τηλεφώνημα και μας ζητήσουν τους κωδικούς πρόσβασης ισχυριζόμενοι πως εκπροσωπούν την τράπεζα, καταγράφουμε τον αριθμό που μας καλεί και ειδοποιούμε αμέσως την αρμόδια υπηρεσία της Τράπεζας. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μοιραζόμαστε τους προσωπικούς μας κωδικούς αφού καμία τράπεζα δεν ακολουθεί τέτοια τακτική

Δεν παραλείπουμε να ελέγχουμε συχνά τις κινήσεις του τραπεζικού μας λογαριασμού και σε περίπτωση που εντοπίσουμε μία κίνηση που δεν πραγματοποιήθηκε από εμάς, ενημερώνουμε αμέσως την αρμόδια υπηρεσία της Τράπεζας.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ιστοσελίδα που επισκεπτόμαστε για τη διενέργεια των συναλλαγών μας. Μία ασφαλής ιστοσελίδα e-banking έχει πάντα αναρτημένο εικονίδιο «λουκέτο» στη δεξιά μεριά της οθόνης μας.

Επίσης, μία ασφαλής σελίδα έχει ειδικό σύστημα κρυπτογράφησης. Για να το επιβεβαιώσουμε αυτό, αρκεί να εντοπίσουμε στον σύνδεσμο της ιστοσελίδας πληρωμών ένα s μετά το http, δηλαδή η ιστοσελίδα θα ξεκινάει με https.

Τέλος, πολύ συχνά λαμβάνουμε μηνύματα στον υπολογιστή μας όπου ο αποστολέας εμφανίζεται ως Τράπεζα η οποία μας ζητάει να επισκεφτούμε την ιστοσελίδα της με σκοπό την συμπλήρωση των προσωπικών μας στοιχείων γιατί όπως αναγράφεται στο e-mail τους, «τα στοιχεία είναι ελλιπή». Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γνωρίζουμε πως καμία τράπεζα δεν ακολουθεί τέτοιου είδους τακτικές, να ζητά δηλαδή τα προσωπικά μας στοιχεία μέσω του διαδικτύου. Για τον λόγο αυτό διαγράφουμε αμέσως το συγκεκριμένο e-mail.