ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Αθέμιτες, θεωρούνται οι εμπορικές πρακτικές οι οποίες:

  • δεν σέβονται τις αρχές επαγγελματικής ευσυνειδησίας,
  • δύνανται να επηρεάσουν τις αποφάσεις συναλλαγής των καταναλωτών.

    Ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, επειδή είναι ευάλωτες ή εύπιστες λόγω ηλικίας (παιδιά ή ηλικιωμένοι), απειρίας, πνευματικής ή σωματικής αναπηρίαςνοητικής ή σωματικής.