ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Είναι σύνηθες, ιδιαίτερα στις μέρες μας, πολλοί από εμάς να χρωστάμε είτε σε ιδιώτες, όπως είναι οι τράπεζες, είτε στο Δημόσιο. Σε αυτή την περίπτωση, εάν δεν εξοφλήσουμε εγκαίρως, υπάρχει η δυνατότητα να κατάσχουν οι δανειστές μας, χρηματικά ποσά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούμε. Ωστόσο, δεν είμαστε τελείως απροστάτευτοι απέναντι σε τέτοιου είδους μέτρα, αλλά μπορούμε να προστατεύσουμε, έστω κάποιο τμήμα της περιουσίας μας, η οποία διατηρείται σε τραπεζικό λογαριασμό.

Έχουμε τη δυνατότητα να δηλώνουμε ηλεκτρονικά, μέσω του Taxis Net, έναν ατομικό ή κοινό λογαριασμό, σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, ως ακατάσχετο. Το ακατάσχετο, ισχύει για καταθέσεις έως 1.250 ευρώ μηνιαίως. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καθώς οποιοδήποτε ποσό ξεπερνά τα 1.250 ευρώ, μπορεί να κατασχεθεί.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ως οφειλέτες, ότι ο νόμος προστατεύει τους μισθούς, τις συντάξεις και τις ασφαλιστικές παροχές που κατατίθενται στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, από την κατάσχεση που επιβάλλεται για χρέη προς ιδιώτες. Ως εκ τούτου, τα παραπάνω δεν μπορούν να δεσμευτούν από την τράπεζα για οφειλές προς αυτή.

Την ίδια στιγμή, εάν διατηρούμε οφειλές προς το Δημόσιο, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ότι το ακατάσχετο δεν ισχύει για μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικές παροχές ανεξαρτήτως ποσού, αλλά τίθενται περιορισμοί, ανάλογα με το ύψος του ποσού.

Συγκεκριμένα:

  • Ποσά μέχρι 1.000 ευρώ, προστατεύονται από κατάσχεση στο σύνολό τους.
  • Για ποσά από 1.000€ έως 1.500€, το Δημόσιο μπορεί να κατάσχει το ½ του ποσού που ξεπερνάει τα 1.000€.
  • Για ποσά μεγαλύτερα των 1.500€, το Δημόσιο μπορεί να κατάσχει όλο το ποσό που ξεπερνάει τα 1.500€ συν 250€ που αντιστοιχούν στο ½ των 500€.