ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας σε συνεργασία με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (Ε.Ε.Κ.Ε.) για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής ή / και Βασικής Υλικής Συνδρομής» στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 – Κ.Σ. Ευρυτανίας» πραγματοποίησε Βιωματικό Εργαστήρι στις ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ στη Π.Ε. Ευρυτανίας, στα Άγραφα και στο Καρπενήσι το χρονικό διάστημα από  23/01/2018 έως και 26/01/2018.

 Μέσω των προγραμμάτων των διημερίδων «Νέες Μορφές Τοπικής Απασχόλησης και Ανάπτυξης», 16 ωρών, οι ωφελούμενοι:

  • απέκτησαν μια πρόσθετη πληροφόρηση η οποία μπορεί να διευκολύνει την αντιμετώπιση των οικονομικών τους προβλημάτων μέσω της ανάληψης τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
  • βελτίωσαν την πρόσβασής τους στις κατά περίπτωση αναγκαίες για τους ίδιους και τις οικογένειές τους κοινωνικές και δημοτικές υπηρεσίες.

Η δράση συνέβαλε στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό ιδιαίτερα επίπεδο, στην πληροφόρηση, παρακίνηση αλλά και στήριξη των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD).