ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΩΝ: Η ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας σε συνεργασία με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (Ε.Ε.Κ.Ε.) για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής ή / και Βασικής Υλικής Συνδρομής» στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 – Κ.Σ. Βοιωτίας» πραγματοποίησε δύο Διημερίδες με θέμα Η ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ στη Π.Ε. Βοιωτίας, στη Θήβα και στη Λιβαδειά το χρονικό διάστημα από  11/10/2018 έως και 12/10/2018. 

Μέσω των προγραμμάτων των διημερίδων «Η Υπερχρέωση και η Αντιμετώπιση της», 16 ωρών, οι ωφελούμενοι:

  • βελτίωσαν τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών τους,
  • απέκτησαν πλήρη πληροφόρηση για τον τρόπο και τις διαδικασίες μέσω των οποίων θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν / μειώσουν / απαλλαγούν από τις οφειλές τους προς το Δημόσιο, τις Τράπεζες και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Η δράση συνέβαλε στην πληροφόρηση και επιμόρφωση του τρόπου ορθολογικής ανάλυσης και διαχείρισης των χρηματοοικονομικών θεμάτων των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD) και των νοικοκυριών τους.