Οι εκπαιδευτικές δράσεις της ΕΕΚΕ για τον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό στην έκθεση του ΟΟΣΑ

Η ΕΕΚΕ προσκλήθηκε και συμμετείχε ως Ενδιαφερόμενο μέρος (stakeholder), στο πλαίσιο του έργου «Εθνική Στρατηγική για τον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό στην Ελλάδα» της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG REFORM).

Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι, οι εκπαιδευτικές δράσεις της ΕΕΚΕ για τον  Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης των υπερχρεωμένων νοικοκυριών να περιληφθούν στις πρωτοβουλίες των stakeholders για την ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής για τον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό στην Ελλάδα και να αναδειχθούν στη σχετική έκθεση του ΟΟΣΑ.

Στην Έκθεση αναφέρεται, τόσο η ΕΕΚΕ όσο και οι σχετικές δράσεις αυτής, οι οποίες παρουσιάζονται ως πρωτότυπες. Ιδιαίτερα θετικά αξιολογείται το σύστημα παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των δράσεων που έχει εγκαθιδρύσει η ΕΕΚΕ το οποίο συνίσταται στην καταμέτρηση των ενεργειών υποστήριξης χρηματοπιστωτικών διαφορών από το δίκτυο στήριξης των υπερχρεωμένων καταναλωτών και του επωφελούς κοινωνικού αντικτύπου. 

Η «Εθνική Στρατηγική για τον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό» παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στην Αθήνα, στην οποία συμμετείχαν υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, η Γενική Διεύθυνση Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG Reform) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο ΟΟΣΑ.

Σχετικά με το έργο

Το έργο αυτό είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του ΟΟΣΑ (ως φορέα παροχής υποστήριξης) και της Γενικής Γραμματείας Χρηματοοικονομικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Technical Support Instrument (TSI) Programme και σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REFORM). Ο ΟΟΣΑ είναι ο εταίρος υλοποίησης του έργου.

Η Εθνική Στρατηγική για τον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό στην Ελλάδα παρέχει καθοδήγηση στους εθνικούς φορείς που εμπλέκονται στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των πέντε ετών από την έγκρισή της. H πρόταση για μια εθνική στρατηγική αναπτύχθηκε μέσω μιας συμβουλευτικής προσέγγισης βασισμένης σε στοιχεία και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τη Σύσταση του ΟΟΣΑ για τον χρηματοοικονομικό εγραμματισμό .

Δείτε την έκθεση στα ελληνικά εδώ

Δείτε την έκθεση στα αγγλικά εδώ.

Δείτε το έργο Financial Literacy in Greece εδώ