Οφειλέτης-άνεργος με δύο δάνεια σε 2 τράπεζες δικαιώθηκε

0114

Στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, απευθύνθηκε οφειλέτης-άνεργος με δύο δάνεια σε 2 τράπεζες, με συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των 140.000 ευρώ.

Ο οφειλέτης, με τη συνδρομή των Νομικών Συμβούλων του Παραρτήματος πέτυχε, δυνάμει του με αριθμό 824/2012ΠΔ/09-10-2013 πρακτικό του Ειρηνοδικείου Χανίων, την προσωρινή υπαγωγή τους στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε, αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος τους για ένα έτος και διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του. Η δε απόφαση, ορίζει στον οφειλέτη μηδενικές μηνιαίες δόσεις προς τις δύο τράπεζες.

Από την ένωση εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδας, καλούνται οι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία του Τοπικού Παραρτήματος Χανίων καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός ΤΕΤΑΡΤΗΣ ώρες 10.30 – 13.00 και Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 18.30 – 21.00 ή να επικοινωνήσουν με το παράρτημα στην Δ/νση: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 68 και στα τηλέφωνα: 2821086245 Φαξ : 2821086245.