Ν. 4001/2011 Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις ΦΕΚ Α’ 179/22-8-2011

Κατεβάστε το ΦΕΚ εδώ