Μια ακόμα θετική απόφαση για οφειλέτρια από το Ειρηνοδικείο

Με συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των 474.639,00 ευρώ.

Στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, απευθύνθηκε άνεργη οφειλέτρια,  με 2 δάνεια σε 1 τράπεζα και συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των 474.639,00 ευρώ.

Η οφειλέτρια, με τη συνδρομή των Νομικών Συμβούλων του Παραρτήματος, πέτυχαν την προσωρινή υπαγωγή της στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε, την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος της και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της, και τέλος,  έως την επανασυζήτηση της προσωρινής διαταγής, ορίζεται για διάστημα τριών ετών μηνιαία καταβολή 50 ευρώ για την αιτούσα καθώς με την πάροδο της ως άνω τριετίας ορίζεται μηνιαία καταβολή 320 ευρώ.