Λυτρωτική απόφαση Ειρηνοδικείου Χανίων για ζευγάρι δανειοληπτών

0102

Στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, απευθύνθηκαν οφειλέτες (σύζυγοι) με οφειλή σε 4 πιστώτριες τράπεζες που ανέρχεται για τον σύζυγο στο ποσό των 160.410,88 ευρώ και για την σύζυγο στο ποσό των 86.278,95 ευρώ.

Οι οφειλέτες, με τη συνδρομή των Νομικών Συμβούλων του Παραρτήματος πέτυχαν, δυνάμει της με αριθμό 74/2013 προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδικείου Χανίων, μέχρι τον Οκτώβριο του 2020, την προσωρινή υπαγωγή τους στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε, την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης του συνόλου της περιουσίας τους, την αναστολή όλων των καταδιωκτικών μέτρων εκ μέρους των πιστωτριών σε βάρος των αιτούντων, την απαγόρευση παρακράτησης οποιουδήποτε ποσού από το μισθό του συζύγου, και την υποχρέωση καταβολής μηνιαίως για τέσσερα χρόνια δόσης που ανέρχεται στο ποσό των 130,00 ευρώ και στη συνέχεια για τα υπόλοιπα τρία χρόνια, μέχρι τη συζήτηση, μηνιαίως το ποσό 165,00 ευρώ.

Από το Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας καλούνται οι “καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Τοπικού Παραρτήματος Χανίων  καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός Τετάρτης  ώρες 10.30 – 13.00 και Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 18.30 – 21.00 : Δ/νση: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 68, 731 00 ΧΑΝΙΑ