Κρήτη: Θετική απόφαση για οφειλέτη από το Ειρηνοδικείο

Οφειλέτης, με τραπεζικές οφειλές προς μία Τράπεζα και συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των 122.767,00 ευρώ, απευθύνθηκε στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

Ο οφειλέτης, με τη συνδρομή των Νομικών Συμβούλων του Παραρτήματος πέτυχε την προσωρινή υπαγωγή τους στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε, την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος του, και την προστασία του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του μέχρι την συζήτηση της αιτήσεώς του έναντι καταβολής 250 Ευρώ μηνιαίως για την πρώτη τριετία και εν συνεχεία, μετά το πέρας της πρώτης αυτής τριετίας, έναντι καταβολής 250 Ευρώ/μήνα για την διάσωση της κύριας κατοικίας του.

Καλούνται οι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία του Τοπικού Παραρτήματος Χανίων καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός ΤΕΤΑΡΤΗΣ  ώρες 10.30 – 13.00 και Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 18.30 – 21.00 ή να απευθυνθούν στην Δ/νση: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 68,  731 00 ΧΑΝΙΑ, στο Τηλ. : 2821086245,Φαξ:2821086245,email: chania.peeke@gmail.comwww.eeke.gr