ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Οι Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας έχουν σχεδιαστεί και στοχεύουν στην επέκταση και τη βελτίωση της ασφαλούς χρήσης χρηματοπιστωτικών προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών από τους ηλικιωμένους δια μέσου της έμπρακτης εξοικείωσής τους με τη χρήση αυτών των προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών. Εν συνεχεία, τη δημιουργία από ορισμένους εξ αυτών που καταρτίστηκαν, ενός δικτύου που με Μονάδα Κεντρικής Υποστήριξης την ΕΕΚΕ θα παρέχει συνεχώς τις εν λόγω υπηρεσίες σε νέους επωφελούμενους.

Το έργο «Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας»:

  • Βελτιώνει άμεσα την ποιότητα διαβίωσης των ηλικιωμένων
  • Συμβάλλει στην προστασία του εισοδήματος και της περιουσίας τους
  • Υποστηρίζει τη συμμετοχή τους στην άσκηση συνηγορίας για τις ανάγκες τους και τις ανάγκες των κοινοτήτων τους.
  • Παρέχει τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να συμμετάσχουν εθελοντικά σε μια κοινωφελή δραστηριότητα η οποία είναι ενδογενώς βιώσιμη και συνεπώς διαχρονικά αυτοδιατηρήσιμη.
  • Βελτιώνει την κατάσταση κοινωνικής ένταξης των ηλικιωμένων, που αποτελεί τον στρατηγικό στόχο του έργου.