Κληρονόμησαν … δάνεια αλλά πήραν … ανάσα με απόφαση δικαστηρίου

0160

Εντάχθηκαν στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, απευθύνθηκαν οφειλέτριες που κληρονόμησαν από τον πατέρα τους , 5 δάνεια σε 1 τράπεζα και συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των 199.000 ευρώ.

Οι οφειλέτριες , με τη συνδρομή των Νομικών Συμβούλων του Παραρτήματος, πέτυχαν την προσωρινή υπαγωγή τους στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε, την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος των και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους και τέλος,  έως την επανασυζήτηση της προσωρινής διαταγής, ορίζεται μηνιαία καταβολή 174 ευρώ για την κάθε οφειλέτρια.

Επιτρέπει χωρίς να τις υποχρεώνει να μην καταβάλλουν τρεις μηνιαίες δόσεις το χρόνο, κατά τους μήνες εντός των οποίων εορτάζονται το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και το μήνα Αύγουστο που κατά παράδοση αποτελεί μήνας διακοπών.