Κοινωνική Αλληλεγγύη

Η μείωση του εισοδήματος που έχουν υποστεί τα ελληνικά νοικοκυριά δημιουργεί εκ των πραγμάτων την ανάγκη αλληλοϋποστήριξης και αλληλοβοήθειας.

Στα πλαίσια αυτά, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας προχωρά σε δράσεις αλληλεγγύης, τόσο για την αντιμετώπιση της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης των καταναλωτών, όσο και για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

 Δωρεάν Διανομή Τροφίμων

Πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης τα οποία διανέμονται στις οικονομικά ασθενείς ομάδες. Η δράση αυτή υλοποιείται με την έμπρακτη βοήθεια πολιτών, τοπικών επιχειρήσεων, τοπικών παραγωγών και αγροτικών συνεταιρισμών καθώς επίσης και «κουμπαράδων τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης» που είναι τοποθετημένοι στα super market των πόλεων.

Δωρεάν Διανομή Φαρμάκων

Πραγματοποιείται συγκέντρωση φαρμάκων τα οποία παραδίδονται στα κατά τόπους Κοινωνικά Ιατρεία.

Αντισταθμιστικό Όφελος & Περιβάλλον

Τα Τοπικά Παραρτήματα σε συνεργασία με Περιβαλλοντικές οργανώσεις και τους τοπικούς φορείς στην προσπάθεια να βοηθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιούν σε τακτά χρονικά διαστήματα δράσεις συλλογής και ανακύκλωσης με αντισταθμιστικό όφελος όπως για παράδειγμα  χρησιμοποιημένα τηγανέλαια και πλαστικά καπάκια.

 Φιλανθρωπικές δράσεις

Διεξαγωγή αγώνων Μπάσκετ  μεταξύ μαθητικών ομάδων και διοργάνωση συναυλιών με φιλανθρωπικό περιεχόμενο, αφού αντί του αντιτίμου του εισιτηρίου οι θεατές καταβάλουν τρόφιμα ή είδη ρουχισμού για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

[cycloneslider id=”kinoniki-allilengii”]