Καταναλωτικό Κίνημα

Εν όψει της Πανελλαδικής συνδικαλιστικής συνδιάσκεψης που θα γίνει το Σάββατο 11/04/2009 στην διάρκεια της οποίας θα αποφασιστούν οι βασικοί άξονες και η ιδρυτική πράξη του Συλλόγου Κοινωνικής Οικονομίας και Κατανάλωσης καθώς και της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, η ΓΣΕΕ θα παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις για την δημιουργία του δικτύου καταναλωτικού κινήματος των εργαζομένων. Η προστασία της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων καταναλωτών και η παρέμβαση στο σύστημα των αγορών αποτελεί κατ’ εξοχήν ζήτημα και καθήκον του οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας μας και αυτό ακριβώς υπηρετεί η πρωτοβουλία της ΓΣΕΕ δηλαδή την, συμμετοχή – ενημέρωση – επιλογή – παρέμβαση στην οικονομία και το καταναλωτικό κίνημα.