Καμπάνια στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Σπάμε τους Μύθους

Στο πλαίσιο της καμπάνιας δημιουργούνται υποθέσεις “cases” οι οποίες αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και περιλαμβάνουν καταναλωτικά προβλήματα, αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές σε ευσύνοπτο και κατανοητό κείμενο, με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν και να ενημερώσουν τους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους.