Καμπάνια στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Ρωτάτε –Απαντάμε

Στο πλαίσιο της καμπάνιας δημιουργούνται υποθέσεις “cases” οι οποίες αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων και σκοπό έχουν να ευαισθητοποιήσουν και να ενημερώσουν τους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους με εύκολο και ευσύνοπτο τρόπο