Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τη διπλή ποιότητα τροφίμων

Στο πλαίσιο του έργου ECO πραγματοποιείται καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό την ενημέρωση των καταναλωτών για την διπλή ποιότητα προϊόντων η οποία στοχεύει στον περιορισμό των πρακτικών διπλής ποιότητας στα τρόφιμα, στην ενίσχυση των οργανώσεων καταναλωτών στην ΕΕ και στην ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων καταναλωτών να ελέγχουν προϊόντα τροφίμων για διπλή ποιότητα, να διαδίδουν αποτελέσματα δοκιμών και να εντοπίζουν και να αναφέρουν πιθανές αθέμιτες πρακτικές.