Ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές στην τηλεκπαίδευση

Την 9η Νοεμβρίου 2020, μετά τα νέα έκτακτα μέτρα για την ανάσχεση της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού, ξεκίνησε η διαδικασία παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών από τις εκπαιδευτικές δομές της χώρας, στους μαθητές των Γυμνασίων και των Λυκείων, μέσω τηλεκπαίδευσης, δηλ. εξ αποστάσεως διδασκαλία. Δυστυχώς όμως μια πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και των ελληνικών νοικοκυριών, δεν έχει τη δυνατότητα απόκτησης των μέσων αυτών, λόγω της δεινής οικονομικής τους κατάστασης που έχουν περιέλθει ως αποτέλεσμα της υπερδεκαετούς οικονομικής κρίσης στη χώρα μας.

Οι δράσεις και έρευνες της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας απέδειξαν ότι στη χώρα μας υπάρχει δραματική επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού από την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης και την επιβολή των μέτρων δημοσιονομικής πειθαρχίας. Σήμερα, χιλιάδες νοικοκυριά και οι μαθητές, δεν έχουν τη δυνατότητα απόκτησης του κατάλληλου εξοπλισμού για την παροχή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, η παρακολούθηση της οποίας μάλιστα είναι υποχρεωτική. Θεωρούμε ημίμετρο, την εγκύκλιο του Υπουργείου  με την οποία καθορίστηκαν τα κριτήρια δανεισμού  φορητών συσκευών τάμπλετ και laptop στους μαθητές που δεν διαθέτουν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στο σπίτι τους, προκειμένου να εξυπηρετηθούν για τη  σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αφού αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη δωρεών που δεν είναι δυνατό να εξυπηρετήσουν το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού που αδυνατεί να αποκτήσει τον αναγκαίο εξοπλισμό.

Για το λόγο αυτό αποστείλαμε επιστολή στην Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως με την οποία της επισημαίνουμε την επιτακτική ανάγκη να προβεί σε όλες εκείνες τις αναγκαίες ενέργειες με τις οποίες θα εφοδιαστεί το σύνολο των μαθητών της Δ.Ε. που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να αποκτήσουν με έξοδα των οικογενειών τους, τα τεχνολογικά μέσα για την εξ αποστάσεως διδασκαλία (υπολογιστή, τάμπλετ, γρήγορη σύνδεση δικτύου κλπ.). Την καλέσαμε ταυτόχρονα να μην υπολογίσει το κόστος και, άμεσα, να διασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα συμμετέχουν στο αγαθό της γνώσης, εν τω μέσω της σημερινής υγειονομικής κρίσης.