Ειρηνοδικείο Χανιών: «Ανάσα» σε οικογένεια δανειοληπτών

Στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, απευθύνθηκε οικογένεια οφειλετών, με 2 δάνεια σε μία τράπεζα και συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των 70.000 ευρώ.

Η υπόθεση της οικογένειας συζητήθηκε στο Ειρηνοδικείο Χανίων η απόφαση του οποίου δικαίωσε την οικογένεια. Ο δανειολήπτης οικογενειάρχης θα πληρώνει για 3 χρόνια και 2 μήνες το ποσό των 200 ευρώ το μήνα και μέσα στο επόμενο έτος από τη λήξη του παραπάνω χρονικού διαστήματος, το ποσό συνολικά των 200 ευρώ άπαξ ή σε δόσεις. Μετά την αποπληρωμή των χρημάτων αυτών απαλλάσσεται πλήρως από τη συνοφειλή του σε στεγαστικό δάνειο, λόγω έλλειψης κύριας κατοικίας προς διάσωση.

Από την πλευρά της η σύζυγος, θα πληρώνει για 3 έτη και 2 μήνες το ποσό των 300 ευρώ το μήνα και μέσα στο επόμενο έτος από τη λήξη του παραπάνω χρονικού διαστήματος το ποσό συνολικά των 4.400 ευρώ άπαξ ή σε δόσεις. Μετά την αποπληρωμή των χρημάτων αυτών θα ξεκινήσουν οι δόσεις της ρύθμισης για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της ύψους 316,18 ευρώ το μήνα για 144 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή για 12 χρόνια.