Υποχρεώσεις καταναλωτή

Ο καταναλωτής, ως το αδύναμο συνήθως συμβαλλόμενο μέρος, ενδέχεται να πέσει θύμα αυθαιρεσιών από τους εκάστοτε προμηθευτές. Αυτός είναι και ο λόγος που, όταν δρούμε ως καταναλωτές, απολαμβάνουμε προστασίας των δικαιωμάτων μας, τόσο από το κοινοτικό όσο και από το εθνικό δίκαιο.

Μεγαλύτερη δε προστασία μάς παρέχεται στις συμβάσεις εξ αποστάσεως, όπως είναι οι ηλεκτρονικά συναπτόμενες. Με την ολοένα και μεγαλύτερη διεύρυνση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, η ανάγκη για τέτοιου είδους ρυθμίσεις φαντάζει ακόμα μεγαλύτερη.

Παρ’ ότι ο Νόμος μάς δίνει τα μέσα να αμυνθούμε έναντι καταχρηστικών ή αθέμιτων πρακτικών οι οποίες θίγουν τα συμφέροντά μας, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι στον αντίποδα των δικαιωμάτων μας βρίσκεται και ένα σύμπλεγμα υποχρεώσεων.

Επομένως, κατά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που είναι το πεδίο το οποίο εδώ αναλύουμε, δεν θα πρέπει ποτέ να παραγνωρίζουμε τις υποχρεώσεις μας, οι οποίες μπορεί να ορίζονται είτε ρητά στο Νόμο είτε να πηγάζουν από την αρχή της καλής πίστης που θα πρέπει να  διέπει γενικότερα τις συναλλαγές.

Συνοπτικά λοιπόν, δρώντας ως καταναλωτές, στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου έχουμε την υποχρέωση:

 • Να ελέγχουμε προτού προχωρήσουμε στη σύναψη σύμβασης, αν το ηλεκτρονικό κατάστημα, διαθέτει όρους χρήσης – συναλλαγών.
 • Να τους διαβάζουμε προσεκτικά πριν την πραγματοποίηση της συναλλαγής.
 • Να μην προβαίνουμε σε καμία δεσμευτική ενέργεια αν διαφωνούμε με κάποιον από τους όρους.
 • Αν θελήσουμε να ασκήσουμε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση, θα πρέπει να το πράξουμε αυστηρά εντός 14 ημερολογιακών ημερών και ποτέ αργότερα.
 • Αν υπαναχωρήσουμε, να επιστρέψουμε το προϊόν, το πολύ εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τη μέρα που ανακοινώσαμε στον προμηθευτή την απόφαση μας για υπαναχώρηση.
 • Σε περίπτωση υπαναχώρησης, να επιστρέψουμε το προϊόν στον προμηθευτή, στην αρχική του κατάσταση, χωρίς καμία αδικαιολόγητη μείωση της αξίας του.
 • Να δίνουμε στον προμηθευτή μια εύλογη προθεσμία ανάλογη των περιστάσεων, σε περίπτωση που εκείνος καθυστερήσει την παράδοση της παραγγελίας περισσότερο από 30 ημέρες.
 • Να μην ασκούμε ποτέ καταχρηστικά σε βάρος του προμηθευτή τα δικαιώματα που μας δίνει ο Νόμος, σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος.
 • Να συμπεριφερόμαστε πάντα σύμφωνα με την αρχή της καλής πίστης.
 • Να τηρούμε τους όρους της σύμβασης για τους οποίους έχουμε δεσμευθεί, εφόσον δεν είναι καταχρηστικοί.
 • Να προσπαθούμε για την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωσή μας σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας, ώστε να ενεργούμε ανάλογα και κυρίως σύμφωνα με το Νόμο.

Η καλή γνώση των δικαιωμάτων είναι η δύναμη που έχουμε ως καταναλωτές, ώστε να αντιλαμβανόμαστε εγκαίρως, την οποιαδήποτε προσπάθεια καταπάτησής τους και να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα .

Δε θα πρέπει όμως ποτέ να νιώθουμε μόνο υποκείμενα δικαιωμάτων. Η άλλη πλευρά του νομίσματος περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις τις οποίες θα πρέπει πάντα να τηρούμε με επιμέλεια, διατηρώντας έτσι σχέση εμπιστοσύνης με τους προμηθευτές και συμβάλλοντας γενικότερα, στη διατήρηση υγιούς κλίματος στην αγορά.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα, παράπονο ή καταγγελία, που αφορά τις συναλλαγές σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος.