Ημερίδα με θέμα: «Νέα ρύθμιση οφειλών σε 240 δόσεις προς το δημόσιο και 420 δόσεις προς τράπεζες»

 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η σημερινή διαδικτυακή ημερίδα της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας με θέμα: «Νέα ρύθμιση οφειλών σε 240 δόσεις προς το δημόσιο και 420 δόσεις προς τράπεζες».

 O Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών κος Φώτης Κουρμούσης και Στελέχη της Ειδικής Γραμματείας παρουσίασαν μεταξύ άλλων:

 • Το θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση και την απαλλαγή οφειλών – παροχή 2ης ευκαιρίας

 • Τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις όπου προβλέπεται και αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σε έως 240 δόσεις

 • Τη ρύθμιση οφειλών μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης επιχειρήσεων

 Την ημερίδα παρακολούθησαν και έθεσαν ερωτήματα εκπρόσωποι των Εργατικών Κέντρων, στελέχη και εκπρόσωποι των Τοπικών Παραρτημάτων της ΕΕΚΕ.