Ημερίδα “Γονείς και παιδιά: Σημερινοί και αυριανοί καταναλωτές στις νέες συνθήκες”

Την καταναλωτική συμπεριφορά των παιδιών τους καλούνται να διαχειριστούν οι γονείς, κυρίως σε μια εποχή, όπως αυτή που διανύουμε, όπου οι νέες συνθήκες στην οικονομία υπαγορεύουν τη σωστή καταναλωτική διαπαιδαγώγηση των παιδιών ως “αυριανών πρωταγωνιστών” της παραγωγικής διαδικασίας.

Αυτό το συμπέρασμα προέκυψε, μεταξύ άλλων, από την Ημερίδα, με θέμα: “Γονείς και παιδιά: Σημερινοί και αυριανοί καταναλωτές στις νέες συνθήκες”, την οποία διοργάνωσαν το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κ.ΑΝ.Ε.Π.) της ΓΣΕΕ, σε συνεργασία με τη Γραμματεία Καταναλωτικού Κινήματος της ΓΣΕΕ και την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (Ε.Ε.Κ.Ε.), με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Καταναλωτή.

Στην ημερίδα έγινε παρουσίαση πανελλαδικής έρευνας, την οποία διεξήγαγε η Ε.Ε.Κ.Ε. και αφορά τις καταναλωτικές συνήθειες των παιδιών, σύμφωνα με τις απόψεις των γονέων. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, αναφέρθηκε ότι στο πλαίσιο αυτό, η βοήθεια προς το γονέα οφείλει να είναι καταρχήν θεσμικού τύπου, δηλαδή να διαμεσολαβοποιείται από τους υφιστάμενους κοινωνικούς θεσμούς, με πρώτο και κύριο το ίδιο το σχολείο.

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), κ. Γιάννης Παναγόπουλος, το σχολείο, ο αθλητισμός και η διατροφή, πρέπει να αποτελέσουν το τρίπτυχο του νέου ολοήμερου σχολείου. Ο κ. Παναγόπουλος υπογράμμισε ότι έχει προταθεί στην Ελληνική Στατική Αρχή η δημιουργία Δείκτη Τιμών Μικρού Καταναλωτή, που θα παρακολουθεί τις τιμές των προϊόντων, που καταναλώνουν τα παιδιά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπάρχουσα κατάσταση, με το “κύμα της ακρίβειας” και τις συνεπακόλουθες επιπτώσεις, προϋποθέτει κατάλληλη καταναλωτική εκπαίδευση, με στόχο η “ευαίσθητη” κατηγορία των παιδιών να αποκτήσει συμπεριφορά ενεργού καταναλωτή, ικανού να παρεμβαίνει και να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντά του, αλλά και να μην θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλειά του.

Προτάσεις για τη διαμόρφωση της καταναλωτικής συνείδησης

Ο αθλητισμός και ο χορός αποτελούν τα αποδοτικότερα μέσα αντιστάθμισης και παράλληλα μήτρες διαμόρφωσης καταναλωτικής συνείδησης και ορθής καταναλωτικής συμπεριφοράς, ενώ και η διατροφή λειτουργεί ως προνομιακό πεδίο έκφρασης της ροπής κοινωνικοποίησης των παιδιών. Αυτό τόνισε ο Δρ. Οικονομολόγος, κ. Κώστας Λαμπρόπουλος, ο οποίος παρουσίασε την έρευνα, που αποσκοπεί στην καταγραφή των βασικών στάσεων των γονέων των παιδιών του Δημοτικού, δηλαδή ηλικίας 6-13 ετών, στη διαχείριση των καταναλωτικών αναγκών και επιθυμιών των παιδιών τους.

Προς αυτή την κατεύθυνση, σημαντική είναι η βαθμιαία συνυπευθυνοποίηση παιδιών-κηδεμόνων στην οικονομική διαχείριση της παιδικής καταναλωτικής δαπάνης, καθώς και η ανάρτηση προειδοποιητικών αφισών στους χώρους πώλησης/παροχής υπηρεσιών για τις δυσμενείς συνέπειες της υπερκατανάλωσης. Σύμφωνα με την έρευνα, αναγκαία είναι η αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων από τα sites στο ίντερνετ για τις αρνητικές συνέπειες της συνεχούς χρήσης Η/Υ, πέραν από μια ορισμένη διάρκεια, και η χρήση σήμανσης ηλικιακής καταλληλότητας.

Αρωγός στην προσπάθεια η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Στην ομιλία του, στο πλαίσιο της ημερίδας, ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, κ. Δημήτρης Σπυράκος, σημείωσε ότι η ΓΓΚ σχεδιάζει να εφαρμόσει μια πιο συστηματική προσέγγιση ως προς την εκπαίδευση-κατάρτιση των καταναλωτών, επιλέγοντας θέματα, με κύριους άξονες:

– Την εξοικονόμηση πόρων και τη διαχείριση των οικονομικών της οικογένειας.
– Τη γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των νέων καταναλωτών.
– Την ενίσχυση των υποδομών των ενώσεων καταναλωτών και δράσεων αυτών για την ενημέρωση και την        εκπαίδευση των καταναλωτών, μέσα από την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ.
– Την ενδυνάμωση της προστασίας του καταναλωτή με την ενίσχυση των μηχανισμών επίβολής του.
– Την ανάπτυξη ικανοτήτων για την αντιμετώπιση από τους καταναλωτές επιθετικών και παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών και την αναγνώριση χαρακτηριστικών κατά την επιλογή αγαθών.
– Την προαγωγή της βιώσιμης κατανάλωσης και της υγιεινής διατροφής.
– Την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των βρεφών και των παιδιών, μέσω της πληροφόρησης και των οδηγιών προφύλαξης των προϊόντων.
– Την κατανόηση των συμβόλων επικινδυνότητας, εικονογραμμάτων, σημάτων ποιότητας, καθώς και των    χαρακτηριστικών λειτουργικότητας, που αφορούν σε σύνθετα προϊόντα και σε προϊόντα νέας τεχνολογίας.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Σπυράκος, προς το σκοπό αυτό, η ΓΓΚ σχεδιάζει να αναπτύξει, για μια ευρεία κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών, σε συνέργεια με φορείς ποιότητας του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μια σειρά προγραμμάτων, όπως:

– Εκπαιδευτικά έντυπα και DVD.
– Διαμόρφωση ιδιαίτερου ιστοχώρου για τους νέους καταναλωτές, με σκοπό την ενημέρωσή τους για τα δικαιώματά τους, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.
– Διεξαγωγή διαγωνισμού για νέους καταναλωτές.
– Την ανάληψη πρωτοβουλίας για την ίδρυση στο πλαίσιο του ΕΛΟΤ ενός τομέα συγκριτικών δοκιμών προϊόντων και υπηρεσιών (ΕΛΟΤtest) για την ενημέρωση των καταναλωτών ως προς τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να είναι σε θέση οι καταναλωτές να αξιολογούν, να συγκρίνουν και να επιλέγουν, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του εισοδήματός τους.

Στην ημερίδα μίλησε, μεταξύ άλλων, και η πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, κ. Γιάννα Καρανδινάκη.