Ημερίδα από το Ε.Κ.Φ. και την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας και το Τοπικό Παράρτημα Φλώρινας της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας σας προσκαλούν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015, διεθνή ημέρα κατά της Φτώχειας, σε ημερίδα στις 18.30, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας, με θέμα:

«Η άμυνα νοικοκυριών, ελεύθερων επαγγελματιών και μικρεμπόρων απέναντι στους πλειστηριασμούς ακινήτων για τραπεζικά δάνεια και οφειλές στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία (δυνατότητες ρύθμισης και διαγραφής χρεών)»

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν, οι δυνατότητες που δίνει στους οφειλέτες ο νόμος 3869/10 «Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, θα δοθούν από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας στατιστικά στοιχεία από την διαχείριση σχετικών υποθέσεων, θα αναφερθούν πώς και σε ποιες περιπτώσεις προστατεύονται οι τραπεζικές καταθέσεις ενώ θα υπάρξει εκτενής αναφορά στη διάσωση της κύριας κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18.30 – 19:00 Προσέλευση
19:00 – 19:15 Χαιρετισμός του Προέδρου
19:15 – 19.30 Χαιρετισμοί εκπροσώπων Τοπικών Φορέων
Εισήγηση
Παναγιώτης Καλόφωνος, Οικονομολόγος – Επιστημονικός Συνεργάτης της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας
19.30 – 20:00 Οι δυνατότητες που δίνει στους οφειλέτες ο νόμος 3869/10, όπως ισχύει σήμερα, μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις
20:00-20:15 Παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας από τις υποθέσεις που έχει διαχειριστεί
20:15 – 20:30 Προστασία τραπεζικών καταθέσεων
20:30-21:00 Πλειστηριασμοί κύριας κατοικίας. Δάνεια σε ευρώ και ελβετικό φράγκο
21:00 – 21:30 Συμπεράσματα – Συζήτηση- Κλείσιμο ημερίδας