Ηλεκτρονικό Ψήφισμα της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας για τα δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο-Παρέμβαση για νομοθετική ρύθμιση

Αναφορικά με το σοβαρό και επίκαιρο πρόβλημα των δανειοληπτών σε Ελβετικό Φράγκο η Ε.Ε.Κ.Ε. με παρέμβασή της ζήτησε από τα συναρμόδια Υπουργεία να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλία για την παραγωγή νομοθετικού έργου για την οριστική δια νόμου διευθέτηση του υπό κρίσιν ζητήματος, σύμφωνα με την δικαιότερη λύση της υποχρέωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων να αποδεχθούν την αποπληρωμή των δανείων αυτών στην συναλλαγματική ισοτιμία του χρόνου εκταμίευσης εκάστου δανείου.

Πέραν τούτων, καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο καθώς και κάθε συνειδητοποιημένο καταναλωτή να λάβει μέρος στο ηλεκτρονικό ψήφισμα της Ε.Ε.Κ.Ε. μέσω της ιστοσελίδας της, www.eeke.gr προκειμένου να δηλώσουν την επιθυμία τους για νομοθετική λύση στο ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο, σύμφωνα με την οποία όλα τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο θα πρέπει να υπολογισθούν και να αποπληρωθούν επί τη βάση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του χρόνου εκταμίευσης του δανείου και όχι με βάση την εκάστοτε συναλλαγματική ισοτιμία Ελβετικού Φράγκου – Ευρώ.