Η υπερφορολόγηση των συνήθων υποζυγίων πιάνει τόπο;

Για μία ακόμη φορά πληροφορούμαστε από τον ημερήσιο τύπο ότι η Κυβέρνηση χρεώνει εσφαλμένα τους Έλληνες Πολίτες, αδυνατώντας ή μηδόλως επιθυμώντας να πράξει τις αυτονόητες ενέργειες για την lege artis διαδικασία φορολόγησής τους.

Οι θρυλούμενες δικαιολογίες περί επιβολής από τους θεσμούς, δεν συνιστά τίποτε άλλο από μία  ανεπαρκή δικαιολογία που δεν μπορεί να δικαιολογήσει ούτε την ευθύνη της κυβερνώσας ηγεσίας αλλά και ούτε τις ευθύνες των κυβερνητικών μηχανισμών, οι οποίοι περιμένουν σαράντα ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας της κατάθεσης των φορολογικών δηλώσεων για να μας ενημερώσουν διά του τύπου ότι δεν φρόντισαν εγκαίρως να διευθετήσουν το θέμα τεχνικά.

Το να φορτώνουμε τους πολίτες και δη τους χαμηλοαμειβόμενους με εξωπραγματικούς φόρους ασκεί ψυχολογική, κοινωνική και οικονομική πίεση στους ώμους των ανθρώπων που δεν μπορούν να το αντέξουν και είναι τουλάχιστον ανήθικο να ακούμε από την Κυβέρνηση μίας δημοκρατικής χώρας ότι για κάθε επαχθές μέτρο που μας επιβάλλεται δεν φταίει η «καλή» Κυβέρνηση αλλά οι «κακοί» δανειστές, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι, στις περισσότερες των περιπτώσεων ο πολίτης απαιτείται να αντιδράσει νομικά και να προβεί σε έξοδα εις τα οποία αδυνατεί. Αυτό το γνωρίζουν εκείνοι που επιβάλλουν στη φορολογική διοίκηση τις συμπεριφορές αυτές εις βάρος των πολιτών και γι αυτόν τον λόγο η στάση αυτή της Κυβέρνησης είναι τουλάχιστον εξοργιστική.