Η ΕΕΚΕ στηρίζει τον αγώνα του πρωτογενούς τομέα

Το κύμα ακρίβειας και τα φαινόμενα αισχροκέρδειας σαρώνουν τα εισοδήματα και εξανεμίζουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. 
 
Η ΕΕΚΕ στήριξε τον αγώνα των εργαζομένων στον πρωτογενή τομέα στο μεγάλο συλλαλητήριο που έλαβε χώρα την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024.
 
Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό: