Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Με μία απόλυτα επιτυχή και επωφελή για τον καταναλωτή κατάληξη, ολοκληρώθηκε η διαχείριση της υπόθεσης που ανέλαβε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας η οποία αφορούσε το αν το ποσό που αυτός κατέβαλε στον πωλητή για να έχει την επέκταση της εγγύησης του προϊόντος (τη λεγόμενη εμπορική εγγύηση), επιστρέφεται ή όχι σε περίπτωση υπαναχώρησης λόγω ελαττώματος. Συγκεκριμένα, πρόσφατα έλαβε και διαχειρίστηκε καταγγελία καταναλωτή, κατά γνωστής μεγάλης αλυσίδας καταστημάτων ηλεκτρικών ειδών, η οποία αφορούσε ελαττωματικό προϊόν και συγκεκριμένα τηλεόραση με προβλήματα εικόνας.

Ο καταναλωτής, μετά από πρόταση του πωλητή, κατέβαλε επιπλέον της αξίας της τηλεόρασης, ποσό 100 € προκειμένου να έχει, πέραν της νόμιμης δι(2)ετούς εγγύησης, εμπορική εγγύηση για την καλή λειτουργία της συσκευής διάρκειας πέντε (5) ετών. Η τηλεόραση, από την πρώτη στιγμή, παρουσίασε σημαντικό ελάττωμα, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, αφού τελικά διαπιστώθηκε ότι η επισκευή δεν ήταν συμφέρουσα. Επειδή όμως το κόστος αγοράς του προϊόντος περιλάμβανε και την επέκταση της εμπορικής εγγύησης, απαίτησε και την καταβολή του ποσού των 100 € αφού το ελάττωμα παρουσιάστηκε ενώ διαρκούσε η νόμιμη εγγύηση, πλην όμως ο πωλητής αρνήθηκε να πιστώσει και το ποσό αυτό.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο καταναλωτής, απευθύνθηκε άμεσα στην Ε.Ε.Κ.Ε., ζητώντας την παρέμβαση μας. Με τη διαμεσολάβησή μας επισημάνθηκε στην εταιρεία πώλησης ηλεκτρικών ειδών η προφανής παράβαση του νόμου για την προστασία των καταναλωτών και του Αστικού Κώδικα, αφού τα δικαιώματα του καταναλωτή από την εμπορική εγγύηση συρρέουν με τα δικαιώματά του από τη νόμιμη εγγύηση. Σκοπός της εμπορικής εγγύησης είναι να συμπληρώσει τη νόμιμη ευθύνη του πωλητή λόγω μη ανταπόκρισης του πράγματος στους όρους της σύμβασης, προκειμένου να ενισχυθεί η θέση του καταναλωτή-αγοραστή.

Έτσι η εταιρεία δέχθηκε να αποζημιώσει τον καταναλωτή για το ελαττωματικό προϊόν, χορηγώντας του ισόποση πίστωση που περιλάμβανε, εκτός από την αξία του προϊόντος και την αξία της εμπορικής εγγύησης, για αγορά οποιουδήποτε ηλεκτρικού είδους επιθυμούσε,  χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση ή άλλη υποχρέωση από πλευράς του καταναλωτή.

Έως σήμερα, η Ε.Ε.Κ.Ε.,  έχει διαχειριστεί πληθώρα καταγγελιών που αφορούν τον τομέα Προϊόντα-Υπηρεσίες. Η συντριπτική πλειοψηφία των καταγγελιών αυτής της κατηγορίας, αφορούν ελαττωματικά προϊόντα, αγγίζοντας το εντυπωσιακό ποσοστό του 62,8% των συνολικών καταγγελιών της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Η Ε.Ε.Κ.Ε υπενθυμίζει στους καταναλωτές τα δικαιώματα τους σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, ώστε να μην αισθάνονται απροστάτευτοι και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους όταν χρειάζεται. Σε περίπτωση που αγοράσετε ελαττωματικό προϊόν, έχετε εναλλακτικά, τα παρακάτω  δικαιώματα:

  • Να απαιτήσετε, χωρίς επιβάρυνσή σας, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο
  • Να ζητήσετε μείωση του τιμήματος
  • Να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση

Συμβουλευτείτε το Αλφαβητάρι του Καταναλωτήhttps://eeke.gr/drasis/to-alfavitari-tou-katanaloti/

Για περισσότερες πληροφορίες, ερωτήματα ή καταγγελίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: