Η ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, πραγματοποίησε δειγματοληπτική Έρευνα, χρησιμοποιώντας δείγμα εξήντα (60) προϊόντων και πενήντα έξι (56) διαφορετικών ηλεκτρονικών καταστημάτων, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν μετά την έναρξη της επιδότησης των ηλιακών θερμοσιφώνων θα εντοπιστούν αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων.

Τα ηλεκτρονικά καταστήματα που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας, επιλέχθηκαν τυχαία και εκπροσωπούν εξήντα (60) προϊόντα, ώστε τα συμπεράσματα να εξάγονται με μεγαλύτερη αντικειμενικότητα.

Το πρώτο σκέλος της Έρευνας, έλαβε χώρα το χρονικό διάστημα από 10/10/2022 έως 10/11/2022.

Κατά το δεύτερο σκέλος της Έρευνας, το οποίο έλαβε χώρα από 10/05/2023 έως 11/05/2023, επανεξετάσαμε τα ηλεκτρονικά καταστήματα για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν και σε τί ποσοστό τροποποιήσεις στις τιμές των προϊόντων.

Η έρευνα ολοκληρώθηκε στις 18/10/2023 κατά την οποία επανεξετάσαμε τα ηλεκτρονικά καταστήματα για να εξάγουμε και τα οριστικά αποτελέσματα.

Παραθέτουμε τα σημαντικότερα στατιστικά αποτελέσματα που προέκυψαν:

  • Στις 10/05/2023 παρατηρείται αύξηση τιμής στο 50% των προϊόντων ενώ στις 18/10/2023 παρατηρείται αύξηση τιμής στο 61,66% των προϊόντων
  • H πιο υψηλή ποσοστιαία αύξηση αγγίζει τα 78,81% ενώ η μικρότερη είναι 1,94%
  • Στις 10/05/2023 Ο μέσος όρος αύξησης των προϊόντων που παρατηρήθηκε ανοδική τιμή είναι 14,09% ενώ στις 18/10/2023 ο μέσος όρος αύξησης ανέρχεται σε 17,82%

Ακολουθεί πίνακας των ευρημάτων:

α/α

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ

Τιμή 10/10/2022

Τιμή 10/05/2023

Τιμή 18/10/2023

% Διαφορά

1

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

520,00

580,00

549,00

5,58%

2

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

525,00

530,00

550,00

4,76%

3

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

530,00

770,00

770,00

45,28%

4

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

549,00

565,00

566,00

3,10%

5

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

595,00

630,00

630,00

5,88%

6

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

599,99

715,00

851,00

41,84%

7

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

607,60

607,60

607,60

0,00%

8

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

649,00

729,00

699,00

7,70%

9

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

657,58

679,13

702,95

6,90%

10

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

670,00

750,00

750,00

11,94%

11

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

674,00

674,00

760,00

12,76%

12

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

679,00

699,00

749,00

10,31%

13

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

685,00

685,00

685,00

0,00%

14

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

699,00

809,00

809,00

15,74%

15

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

714,00

735,00

735,00

2,94%

16

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

716,00

716,00

830,00

15,92%

17

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

716,00

716,00

830,00

15,92%

18

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

729,90

809,00

808,73

10,80%

19

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

730,00

840,00

840,00

15,07%

20

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

762,00

798,50

798,50

4,79%

21

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

769,00

769,00

769,00

0,00%

22

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

773,99

773,99

849,00

9,69%

23

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

773,99

1383,99

1383,99

78,81%

24

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

775,00

790,00

790,00

1,94%

25

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

793,60

793,60

793,60

0,00%

26

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

797,00

871,00

871,00

9,28%

27

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

799,00

823,00

900,00

12,64%

28

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

803,52

803,52

803,52

0,00%

29

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

810,00

850,00

850,00

4,94%

30

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

819,00

819,00

819,00

0,00%

31

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

838,99

1448,99

1448,99

72,71%

32

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

841,00

841,00

841,00

0,00%

33

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

841,00

841,00

841,00

0,00%

34

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

841,00

841,00

841,00

0,00%

35

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

841,00

841,00

841,00

0,00%

36

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

841,00

841,00

841,00

0,00%

37

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

841,00

841,00

841,00

0,00%

38

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

841,00

841,00

841,00

0,00%

39

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

841,00

841,00

841,00

0,00%

40

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

841,00

841,00

841,00

0,00%

41

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

841,00

841,00

841,00

0,00%

42

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

841,00

841,00

841,00

0,00%

43

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

841,00

841,00

841,00

0,00%

44

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

841,00

841,00

841,00

0,00%

45

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

841,00

891,00

891,00

5,95%

46

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

842,00

842,00

842,00

0,00%

47

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

842,00

842,00

842,00

0,00%

48

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

849,00

889,00

889,00

4,71%

49

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

860,00

879,00

1070,00

24,42%

50

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

865,00

1010,00

1010,00

16,76%

51

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

865,00

1012,00

1012,00

16,99%

52

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

865,00

1010,00

1035,00

19,65%

53

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

890,00

910,00

1091,00

22,58%

54

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

920,00

920,00

1259,00

36,85%

55

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

937,00

937,00

1242,92

32,65%

56

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

940,00

940,00

940,00

0,00%

57

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

949,83

1065,00

1065,00

12,13%

58

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

957,00

1040,00

1040,00

8,67%

59

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

957,00

957,00

1250,00

30,62%

60

Ηλιακός Θερμοσίφωνας x

1091,20

1091,20

1091,20

0,00%

Ευελπιστούμε τα αποτελέσματα της διερεύνησης να λειτουργήσουν ως εφαλτήριο για τη βελτίωση του κλίματος της αγοράς.

Καλούνται οι καταναλωτές, για οποιοδήποτε καταναλωτικό πρόβλημα αντιμετωπίζουν να απευθύνονται στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: