Γιάννης Παναγόπουλος: Πρόεδρος της ΓΣΕΕ (για την πρωτοβουλία της ΓΣΕΕ για τις ενώσεις καταναλωτών)

Οι ενώσεις καταναλωτών θα δικτυωθούν σε δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο και θα φτίάξουν μία δομή καταναλωτική, που θα ξεκινά από τον νομό και θα φτάνει σε πανελλαδική δικτύωση.